SAP Ar-Ge ve Mühendislik

SAP Project and Portfolio Management

SAP Project and Portfolio Management uygulaması ile proje yaşam döngüsünü merkezi bir kaynaktan yürütün. Tahmin ve planlamadan muhasebeye kadar tüm portföyünüzü takip edin. Kaynaklarınızı optimize ederek pazara çıkış süresini hızlandırın ve karlı bir şekilde yeni ürün ve hizmetler geliştirin. Kurumsal portföyünüz ve proje yönetimi(EPPM) süreçleriniz için esnek destekten yararlanın ve finansal ve lojistik bilgileri sorunsuz bir şekilde entegre edin. Proje süreçleriniz hakkında gerçek zamanlı verilere erişerek ilerlemeler ve maliyetleri takip edin. Kurumsal stratejiniz çerçevesinde iş hedeflerinize göre projelerinizi önceliklendirin. Projenin başaraılı bir şekilde gerçekleşmesi için finansal kaynaklar ve iş gücünü organize edin. Proje yönetimini ek maliyet olmadan finansal ve lojistik süreçlere bağlayın, paydaşlar ve karar alıcılar için proje raporları oluşturun. Proje teklifleri oluşturun, mevcut proje portföyünüzü önceliklendirin ve ilerlemeleri takip edin, kritik yolları belirleyin, kaynak atamalarınızı gerçekleştirin ve zaman çizelgelerini yönetin. Doğru kaynakları bularak kaynak kullanımını optimize edin proje darboğazlarından kaçının.
sap ar ge ve muhendislik 1
sap ar ge ve muhendislik 2

SAP Product Lifecycle Costing

SAP Product Lifecycle Costing çözümü ile erken tasarım aşamasında maliyetleri doğru bir şekilde yöneterek karlılığı arttırın. Ekipler arasında görünürlük kazanarak maliyetleri proaktif bir şekilde yönetebilir, yeni ürün özelliklerini ve müşteriye özel mühendislik özelliklerini destekleyebillirsiniz. Tasarımların henüz gelişme aşamasında olduğu ve ana verinin kısmen ulaşılabilir olduğu erken aşamalarda farklı maliyet senaryoları modelleyin. İşbirliğini sağlayarak daha yalın süreçler elde edin ve ar-ge süreçlerini hızlandırın. SAP HANA kullanarak gerçek zamanlı maliyet hesaplaması gerçekleştirin. Manuel geçersiz kılma ve yeniden hesaplama özellikleri ile hesaplamalarınızı esnek bir şekilde gerçekleştirin. Birden çok maliyetlendirme sayfası ve bileşen bölmesine erişin. Yerel ana veri bakımının yanı sıra Excel ile entegrasyonu yönetin. API kullanarak Excel ile veri transferi sağlayın. What-if simülasyonları, versiyonlama, versiyon karşılaştırma ve hedef maliyetlemeyi destekler

SAP Commercial Project Management

SAP Commercial Project Management uygulaması ile maksimum verimliliğe ulaşırken ve beklenmedik maliyetlerden kaçınabilmek için değişime hızla adapte olun. SAP Commercial Project Management proje takımlarının planlama, yönetme ve işbirliği yapmalarına yardımcı olur. SAP Commercial Project management, esnek çalışma alanları ve sistemler arası konsolide edilmiş veri sayesinde farklı bir kullanıcı deneyimi sunar. Onaylanmamamış değişikliklerin yüzdesini azaltarak risk yönetimi, sorun yönetim ve değişiklik isteği yönetimini kolaylaştırır. Tek bir proje görünürülük ve kontrol noktası kullanarak gerçek zamanlı proje verisine erişin. Dahili analitik özelliği ile proje durum raporları hazırlayın. Tahminleme, planlama ve tahmin doğruluğunu iyileştirin ve gerekli personel, malzeme, giderler ve üçüncü taraf kaynakları planlayın. Detaylı baz maliyet ve kar planlaması yapın. Projeyi başarıyla tamamlamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için değişiklik istekleri ve finansal etkilerini görüntüleyin ve yönetin. Projede oluşabilecek sorunları doğru bir şekilde kayıt altına alın.
sap ar ge ve muhendislik 3
sap ar ge ve muhendislik 4

SAP Engineering Control Center

SAP Engineering Control Center ile SAP yazılımındaki iş verilerini, MCAD, ECAD ve diğer similasyon araçları için geliştirme sistemlerinden gelen tasarım bilgileri ile entegre edebilirsiniz. Malzeme anaverileri ve malzeme verileriyle ilgili faturalarda dahil olmak üzere tüm SAP bilgilerine kapsamlı bir şekilde erişin. Sürükle-bırak ve kopyalı-yapıştır işlevleriyle esnek, kullanıcıya özgü klasör yapılarından yararlanın. Teknik geliştirme sistemleri için sağlam ve kendini kanıtlamış entegrasyon teknolojisi uygulayın. Farklı CAD sistem gereksinimleri ve veri modellerini karşılayın. Tüm ürün geliştirme bilgilerinin kapsamlı sunumunu sağlayın. Sınıflandırma tabanlı arama, etkin liste araması, sonuçları önizleme, liste olarak görüntülenebilen gelişmiş belge aramaları gibi kapsamlı arama özelliklerini kullanın. Dahili kalite ve sürdürülebilirlik özelliklerinden yararlanarak çalışanlarınızın daha verimli çalışmasına yardımcı olun

SAP Intelligent Product Design

SAP Intelligent Product Design çözümü sizlere hızlı, işbirliğine dayanan ürün geliştirme ve ürün yaşamdöngüsü yönetimi sağlar. Doğru ve tutarlı PLM verisi paylaşımı ile işbirliği sağlayın, ürün verilerini müşteri ihtiyaçları ile takip edilebilir bir şekilde bir araya getirin. İşbirliği çalışma alanları oluşturun, harici ve dahili katılımcıları davet edin ve paylaşımı kolaylaştırmak için dahili bir 3D görüntüleyici kullanın. Paydaşları role dayalı kuralları kullanarak işbirliği için yetkilendirin ve iş akışları sayesinde aralarındaki iletişimi kolaylaştırın. İçerik depolama ve paylaşımını güvence altına alın. İş öğelerini inceleyin entegre gelen kutusu ile dosya paylaşımını gerçekleştirin. Dökümanları doğrudan döküman yönetimi sisteminden işbirliği çalışma alanına yükleyin, işbirliği çalışma alanında yapılan değişiklikleri döküman yönetimi sisteminde güncelleyin. Sistem mimarilerini, analizleri ve tasarımları yönetin. Sorunları ve eksiklikleri erkenden tespit ederek sistem hatalarını azaltın.
sap ar ge ve muhendislik 5