SAP IBP

SAP Integrated Business Planning çözümü ile Tedarik Zinciri Planlamanızı daha üretken, daha verimli ve daha stratejik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz üstelik çok daha hızlı. Gücünü SAP Hana’dan alan SAP IBP ile günümüzün dinamik ve değişken dünyasında, bulut tabanlı çözümler ile satış ve operasyon planlama, talep planlama, tedarik planlama, stok yönetimi, talep odaklı ikmal ve bir çok tedarik zinciri yönetim sürecini uçtan uca ve çevik bir şekilde gerçekleştirin.

SAP IBP Enterprise Planning

SAP IBP ile Pazar taleplerine gerçek zamanlı veriler ile adapte olarak, gelişmiş bilişsel analizler ve gelişmiş tahminleme analizlerinden faydalanarak, ticari partnerleriniz ile işbirliğinizi geliştirin ve planlama süreçlerinizi koordine, entegre ve otomatize hale getirin.
sap ibp 1
sap ibp 2

SAP IBP Sales and Operations Planning

SAP IBP ile Planlamacılar rutin problemler yerine stratejik ve katma değer üreten aktivitilere odaklansınlar. Farklı alternatifler modelleyerek planlarınızı optimize edin. Koşullarda oluşabilecek değişiklikler için planlarınızı hızla revize ederek çevik kalın. Doğru talep tahminleme ile teslimat hızınızı iyileştirin. İşletme fonksiyonlarınız arasında işbirliğini geliştirerek birden fazla talep kaynağından gelen verileri birleştirin ve finansal hedefleriniz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyin.

SAP IBP Demand and Forecast Management

SAP IBP ile kısa, orta ve uzun vadeli talep öngörülerinizi stratejik bir şekilde yönetin. İstatistiksel modellemeler ile tutarlı tahminlemeler gerçekleştirirken, ileri machine-learning algoritmaları ile talebi gerçekleşmeden sezerek pazarda oluşabilecek değişikliklere hızla cevap verin. Satış, pazarlama, tedarik zinciri gibi işletminizi oluşturan parçalar arasında işbirliği ve iletişimi sağlayın planlarınızı segmente edin ve değişimin her zaman bir adım ilerisinde olun.
sap ibp 3
sap ibp 4

SAP IBP Response and Supply Management

SAP IBP Tepki ve Tedarik Yönetimi Modülü sayesinde kaynaklarınızı efektif bir şekilde yönetin. Önceliklendirilmiş talepler, alokasyonlar ve kısıtlar doğrultusunda planlamanızı ve tedarik zincirinizi optimize edin. SAP IBP taktiksel ve operasyonel seviyelerde tedarik planlamayı desteklerken, tepki ve tedarik yönetiminde gerçek veya varsayımsal what-if analizleri ile farklı olası senaryoları öngörmenizi sağlar. Arz ve talep değişikliklerine hızla yanıt verebilmek için gating-factor analizlerinden yararlanın. Gelişmiş algoritmalar sayesinde üretim kapasiteniz, depolama, satınalma, ulaşım ve maliyeti optimize ederken, satış siparişlerinizi ve dağıtım planlarınızı geliştirdiğiniz modelin kısıtları doğrultusunda güncelleyin.

SAP IBP Demand Driven Replenishment

SAP IBP ile İkmal Planlamanızı varsayım ve öngörüler yerine gerçek talep verilerine dayanarak gerçekleştirin. Arz ve talep çeşitliliğinin tedarik zincinize etkilerini emniyet stoklarınızı hesaplayarak ve stratejik ayrım noktalarına atayarak azaltın. Gerçek verileri baz alarak arzı talebe göre önceliklendirin. Ayrım noktalarına dair kararlarınızı teslim süresi, stok miktarı ve ortalama stok maliyetlerin simüle ederek verin. İkmal süreçlerinizi efektif ve stratejik hale getirin.
sap ibp 5
sap ibp 6

SAP IBP Inventory Planning

SAP IBP ile bütün işletme ağınızı eş zamanlı olarak entegre ederek, ideal stok seviyenize erişin ve karlılığınızı arttırın. Hammadde, tamamlayıcı bileşen, tamamlanmış ürün stoklarınızı optimize ederek maliyetleri azaltırken beklenmedik talepler karşısında emniyet stoğunuz ile önleminizi alın. Çok aşamalı optimizasyon ile işletmeniz bünyesinde koordineli planlama yaparak satışlarınızı aksatmadan stok fazlasının önüne geçin. SAP IBP ile stok yönetiminizde depo kapasitesi ve kısıtlamaları, talep ve tahmin hataları, mevsimsellik ve sapmaları göz önünde bulundurarak ideal stok seviyenizi yakalayın

SAP IBP Smart Control Tower

SAP IBP, SAP Smart Control ile entegre olarak tedarik zincirinizi uçtan uca sizlere görünür kılar. SAP Akıllı Kontrol Kulesi ile tedarik zinciri verimliliğinizi görüntüleyebilir, ölçümleyebilir, gelişmelere anında yanıt vererek arttırabilirsiniz. Uyarılar oluşturabilir ve metriklerinize göre gerçek zamanlı olacak şekilde konfigüre edebilirsiniz. Tedarik zincirinizin performansı hakkında anlık veriler alırken geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilirsiniz. KPI’ları yönetirken root-cause analizleri gerçekleştirerek gelişmiş teknoloji ile tedarik zincirinizi dijitalleştirebilirsiniz.